Polityka Prywatności

1. Szanowny Kliencie, wyłącznym Administratorem Twoich danych osobowych jest

Anna Maria Karolak świadcząca usługi reklamowe DYPLOMY LUX, zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: pracownia@dyplomy-lux.pl lub telefonując pod numer 693 448 272. Te dane kontaktowe opublikowane są na stronie internetowej Administratora, pod adresem https://www.dyplomy-lux.pl/

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administrator zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.urz. UE L 119, s 1).

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej w związku ze zleconą przez Ciebie usługą, zamawianą telefonicznie lub poprzez stronę internetową https://www.dyplomy-lux.pl/

4. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Stąd, dla uzyskania dostępu do usług świadczonych, niezbędne jest podanie przez Ciebie:
- adresu e-mail
- numeru telefonu
- adresu siedziby Twojej firmy lub adresu Twojego zamieszkania
- adresu dostawy zamówionych produktów jeśli usługa obejmuje wysyłkę produktów, a nie ich odbiór osobisty

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją zamówionej przez Ciebie usługi. Administrator nie udostępnia Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

10. Administrator chroni Twoje dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Z poważaniem,
Anna Maria Karolak - DYPLOMY LUX